Oranjevereniging Dorpsagenda ENQUETE Dartscore

Aubade

Lekker om de ochtend te beginnen

Echteldse vlag

Trots op ons dorp

Aubade school

Lekker om de ochtend te beginnen

VOORWOORD

Echteld, 12 maart 2024

Beste dorpsbewoners en vrienden van de Oranjevereniging Echteld, In de afgelopen jaren heb ik meerdere malen geschreven dat ik blij ben dat ik een inwoner van Echteld ben, niet alleen om het mooie Kasteel Wijenburg en de mooie kerk in Echteld, maar ook om de saamhorigheid van de inwoners die elk jaar in staat zijn om festiviteiten te organiseren waar het gehele dorp bij betrokken is, dat kan zijn als vrijwilliger, als bestuurslid van de organiserende vereniging of als bezoeker van het evenement. Op 1 maart j.l. werd ik volledig onwetend met een smoesje naar een afgeladen vol dorpshuis “de Hoge Hof“ gelokt. Onder de aanwezigen was Burgemeester A.J. Kottelenberg, die mij namens Koning Willem-Alexander een koninklijke onderscheiding mocht opspelden. Daarnaast kreeg ik van de verenigingen uit het dorp een vlag overhandigd en wel de vlag van Echteld deze wappert nu bij de “Bud Hut” en deze vlag hangt daar als symbool voor alle mensen die zich inzetten voor de Echteldse samenleving. Om de samenhorigheid in Echteld nog eens extra uit te stralen zouden wij het leuk vinden als jullie jullie tuin of straat rondom Koningsdag versieren. Het gezamenlijk koffie drinken met de oranje tompouce in het dorpshuis “de Hoge Hof’ is nu een traditie geworden. Traditioneel herdenken wij op 4 mei alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de mensen die zijn omgekomen tijdens deelnamen aan vredesmissies. Wij hopen dat er ook dit jaar veel jongeren bij deze herdenking aanwezig zullen zijn. De Oranjevereniging heeft ook dit jaar weer een gevarieerd aanbod van activiteiten. Lees er alles over in dit programmaboekje. Als laatste wil ik al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet voorafgaand en tijdens de Oranje Festiviteiten want zonder deze vrijwilligers kunnen de Oranje Festiviteiten niet slagen.

Bert Budding

Voorzitter

bestuur van de Oranjevereniging Echteld

Bert Budding – Jan van Doorn – Petra van Soest – Rosalie Lansdaal – Dick van Doorn – Karlijn van Druten – Bianca van Gessel – Leo Franken – Aurora van den Berg – André van der Horst – Dian Kievits